เครื่องพิมพ์ใบบันทึกความร้อน (Receipt 2 inch)

View:

เครื่องพิมพ์ใบบันทึกความร้อน (Receipt 2 inch) Pd-S290

รุ่นสินค้า: Pd-S290
ความละเอียด: 203 dpi
ความกว้างการพิมพ์: 48 มม. (สูงสุด)
ความเร็วในการพิมพ์: 90 มม. / วินาที (สูงสุด)
การเชื่อมต่อ: USB