สมาร์ท POS 97

รุ่นผลิตภัณฑ์: SmartPOS97
ความละเอียด: 203 dpi
ความกว้างการพิมพ์: 80 มม. (สูงสุด)
ความเร็วในการพิมพ์: 160 มม. / วินาที (สูงสุด)
การเชื่อมต่อ: USB, อินเตอร์เน็ตไร้สาย, 3G, บลูทู ธ , อีเธอร์เน็ต
Model : Smart POS 97

รุ่นผลิตภัณฑ์: SmartPOS97
ความละเอียด: 203 dpi
ความกว้างการพิมพ์: 80 มม. (สูงสุด)
ความเร็วในการพิมพ์: 160 มม. / วินาที (สูงสุด)
การเชื่อมต่อ: USB, อินเตอร์เน็ตไร้สาย, 3G, บลูทู ธ , อีเธอร์เน็ต