สมาร์ท POS 156M

• ARM-Cortex A53 CPU
• Android 7.1
• 15.6 inch touch screen
• WiFi / Bluetooth / 2G / 3G / 4G
Model : 156M

• ARM-Cortex A53 CPU

• Android 7.1

• 15.6 inch touch screen

• WiFi / Bluetooth / 2G / 3G / 4G