เครื่องจัดคิว PTC-PR II

รุ่นผลิตภัณฑ์: PTC-PR II
ความละเอียด: 203 dpi
ความกว้างการพิมพ์: 80 มม. (สูงสุด)
ความเร็วในการพิมพ์: 250 มม. / วินาที (สูงสุด)
อินเตอร์เฟซ: RJ45
Model : PTC-PR II

รุ่นผลิตภัณฑ์: PTC-PR II
ความละเอียด: 203 dpi
ความกว้างการพิมพ์: 80 มม. (สูงสุด)
ความเร็วในการพิมพ์: 250 มม. / วินาที (สูงสุด)
อินเตอร์เฟซ: RJ45

Related Products