เครื่องพิมพ์ใบเสร็จบนมือถือ

View:

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบเคลื่อน MP330

Product Model: MP330
ความละเอียด: 576 Dot / Line
ความกว้างการพิมพ์: 72 มม. (สูงสุด)
ความเร็วในการพิมพ์: 60 มม. / วินาที (สูงสุด)
อินเตอร์เฟซ: WiFi, USB, Blustooth

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จบนมือถือ MP220

โมเดลผลิตภัณฑ์: MP220
ความละเอียด: 384 Dot / Line
ความกว้างการพิมพ์: 48 มม. (สูงสุด)
ความเร็วในการพิมพ์: 50 มม. / วินาที (สูงสุด)
อินเตอร์เฟซ: WiFi, USB, Blustooth

เครื่องรับใบเสร็จโมไบล์ MPD IV

รุ่นผลิตภัณฑ์: MPD IV
ความละเอียด: 203 dpi
ความกว้างในการพิมพ์: 104 มม. (สูงสุด)
ความเร็วในการพิมพ์: 120 มม. / วินาที (สูงสุด)
การเชื่อมต่อ: USB, อนุกรม, Blustooth

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จบนมือถือ MPD III

รุ่นผลิตภัณฑ์: MPD III
ความละเอียด: 203 dpi
ความกว้างการพิมพ์: 76 มม. (สูงสุด)
ความเร็วในการพิมพ์: 120 มม. / วินาที (สูงสุด)
การเชื่อมต่อ: USB, อนุกรม, Blustooth

เครื่องรับใบเสร็จโมไบล์ MP IIA

Product Model: MP IIA
ความละเอียด: 203 dpi
ความกว้างการพิมพ์: 48 มม. (สูงสุด)
ความเร็วในการพิมพ์: 80 มม. / วินาที (สูงสุด)
การเชื่อมต่อ: USB, อนุกรม, Blustooth