แก้ไขสแกนเนอร์

View:

แก้ไขสแกนเนอร์ iS900 F1D

รุ่นผลิตภัณฑ์: iS900 F1D
ประเภทข้อมูล: 1D
โหมดการอ่าน: เลเซอร์
การเชื่อมต่อ: USB / PS2 / RS-232

แก้ไขสแกนเนอร์ iS900 F2D

รุ่นผลิตภัณฑ์: iS900 F2D
ประเภทข้อมูล: 2D
โหมดการอ่าน: รูปภาพ
การเชื่อมต่อ: USB / PS2 / RS-232