เครื่องสแกนเนอร์สก์ท็อป iS900 M2D

รุ่นสินค้า: iS900 M2D
ประเภทข้อมูล: 1D / 2D
โหมดการอ่าน: เลเซอร์ / รูปภาพ
การเชื่อมต่อ: USB / PS2 / RS-232
Model : iS900 M2D

รุ่นสินค้า: iS900 M2D
ประเภทข้อมูล: 1D / 2D
โหมดการอ่าน: เลเซอร์ / รูปภาพ
การเชื่อมต่อ: USB / PS2 / RS-232