เครื่องสแกนเนอร์เดสก์ท็อป DTS-670

รุ่นสินค้า: DTS-670
ประเภทข้อมูล: 1D
โหมดการอ่าน: เลเซอร์
การเชื่อมต่อ: USB / RS-232
Model : DTS-670

สายการสแกน: 24 สาย
อัตราการสแกน: 2000 สแกนต่อวินาที
Omni Desktop Scanner
ไดโอดเลเซอร์ที่มองเห็นได้ 650nm (VLD)
2000 ครั้งต่อวินาที (omnidirectional)
7 มุมและ 24 บรรทัด / ระดับขึ้น 4800LUX
โทนเสียงและโปรแกรมได้
อินเทอร์เฟซ: USB / RS232