เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือ 2D

View:

เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D มือถือ iS900SW20

● With IP54 waterproof and dustproof protection.
● Red and Blue Led indicator, buzzer and motor shake.
● Large capacity battery, can continuous use more than 36hours.

เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D มือถือ iS900SB22

● Plug and play, not need any driver, easy to operate
● Use Complete dust-proof design to meet more applications
● Using latest decoder technology, can read all 1D and 2D barcodes

เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2 มิติแบบมือถือ iS900 B276

รุ่นผลิตภัณฑ์: iS900 B276
ประเภทข้อมูล: CMOS
โหมดการอ่าน: Bluetooth 2D Scanner
การเชื่อมต่อ: USB / PS2 / RS-232

เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือ 2D iS900 C271

รุ่นผลิตภัณฑ์: iS900 C271
ประเภทข้อมูล: CMOS
โหมดการอ่าน: Wireless 2D Scanner
การเชื่อมต่อ: USB / PS2 / RS-232

เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือ 2D iS900-68SR / Is900-685SR

รุ่นผลิตภัณฑ์: iS900-68SR / Is900-685SR
ประเภทข้อมูล: 2D
โหมดการอ่าน: ประเภทรูปภาพ
การเชื่อมต่อ: USB / PS2 / RS-232

เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือ 2D iS900 RII Plus

รุ่นผลิตภัณฑ์: iS900RII Plus
ประเภทข้อมูล: 2D
โหมดการอ่าน: CCD
การเชื่อมต่อ: USB / RS232

เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือ 2D iS900 RII

รุ่นผลิตภัณฑ์: iS900RII
ประเภทข้อมูล: 2D
โหมดการอ่าน: ประเภทรูปภาพ
การเชื่อมต่อ: USB

เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2 มิติแบบใช้มือถือ iS900 2D6

รุ่นผลิตภัณฑ์: iS900 2D6
ประเภทข้อมูล: 2D
โหมดการอ่าน: ประเภทรูปภาพ
การเชื่อมต่อ: USB / PS2 / RS-232